שנת מעשר עני – כיצד להפריש?

הרב אליהו בייפוס – משמרת השבת

שנת מעשר עני- משמרת המעשרות

השנה שנת מעשר עני- ולכן כל הירקות או הפירות שנקטפים בתקופה זו, וכן פירות האילן שייקטפו בחורף תשע"ט אשר החנטה שלהם היא לפני ט"ו בשבת תשע"ט , והם טבל ודאי חייבים במצוות נתינת מעשר עני.

הפירות אשר נקנים במקום שיש השגחה, אשר מעשרת את הפירות ודואגת לנתינת המעשר עני, גם אם מחמירים להפריש לחומרא אין צורך לתת לעני משום שהמוציא מחבירו עליו הראיה..

החיוב לתת מעשר עני מטבל ודאי, ולקיים מצוות נתינת מעשר עני, הוא חיוב גמור מעיקר הדין לכל הדעות.

היות וחלק מהציבור התקשה בקיום המצוה כהלכה, הן בהפרדת הפירות לפני ההפרשה כדי לברר את החלק של המעשר עני , ואמירת הנוסח המתאים שלא יהיה מרבה במעשרות,  הן במסירת הפירות לעני, והן בהקנאה כדין, היא מכילה מספר פרטים, לכן לאחר התייעצות על תלמידי חכמים יצאה  משמרת המעשרות בהדרכה, ובנתינת כלים אשר יקילו על הציבור את קיום המצווה בקלות וכהלכה.

מצות מעשר עני –  משמרת המעשרות

א] מלווים סכום כסף לעני/ לגבאי ואומרים לו – אני מלווה לך כסף זה לפי "תְּנָאֵי מַלְוֶה מָעוֹת שֶׁל מִשְׁמֶרֶת הַמַּעַשְׂרוֹת".

ב] מפרישים תרומות ומעשרות כפי הנוסח הרגיל.

ג] יאמר בעל הפירות לאחר ההפרשה – הַשְׂכָּרַת רְשׁוּתִי וְכֵלַי וְהַקְנָאַת הַמַּעֲשֵׂר עָנִי יָחוּלוּ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּנֹּסַח שֶׁל מִשְׁמֶרֶת הַמַּעַשְׂרוֹת כַּדָּת .

אפשרות נוספת (ומהודרת יותר) (לאחר ביצוע סעיפים א-ב) לתת את הפירות למישהו שאינו מבני המשפחה ולומר לו שיגביהם באויר שלשה טפחים, ויאמר בעל הפירות למגביה: "בהגבהה זו הנני נותן את המעשר עני לעני /לגבאי שהלויתי לו" .

ניתן להלוות לעני בכרטיס אשראי,  דרך  "קופת העיר", ולציין עבור "קרן משמרת המעשרות"  5000, הכספים המתקבלים לקרן זו כולם הם בתנאי מלווה מעות, ואין צורך לפרש זאת.

לבירור צורת החישוב של סכום ההלואה ניתן להתקשר למשמרת המעשרות  0737507575. או לטלפון 0533191077

"תנאי מלוה מעות של משמרת המעשרות"

הסכום שנמסר ליד העני/ הגבאי  הוא  הלואה  ביד העני/ הגבאי לפי גדרי דין מלוה מעות עבור עני –  לצורך מעשר עני, כאשר יזכה העני/ הגבאי , פירות של מעשר עני הנמצאים ברשותו של המלוה, יחזור המלוהויקח את הפירות לעצמו, וינכה מסכום החוב כפי ערך הפירות דלהלן, ערך הפירות יהיה  חמישים אחוז מהמחיר המוזל שבין החנויות הסמוכות למקום הפירות בשעה שהעני זכה בהם, אם לא יהיו למלוה פירות משנת המעשר הזאת כשיעור ההלואה, לא יהיה לו זכות לתבוע את  העני/ הגבאי להשיב את יתרת  ההלואה בחזרה, מי שהלווה מעות ללוי או לכהן והתנה שיהיה לצורך מעשר ראשון, הכל יהיה כפי התנאים הנ"ל., במדה והכסף נמסר לגבאי, שמוסר כספים גם לאלו שאינם נחשבים לעניים בגדרי מעשר עני, מותנה שהתשלומים  הראשונים  שיימסרו על ידי הגבאי  לעניים המתאימים לקבלת מעשר עני, יהיו כנגד הסכום המלווה עד השלמת הסכום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל