ספק ספיקא כנגד חזקת חיוב

שאלה:

ראיתי בילקוט יוסף שספק תלמיד חכם חייבים לקום לכבודו שספק דאורייתא לחומרא, אבל לכאורה יש פה ספק ספיקא, ספק אם הוא תלמיד חכם וספק אם הוא מוחל על כבודו .מה הדין? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

נראה לכאורה שגם תלמיד חכם שמחל על כבודו שכבודו מחול, זה דוקא באופן שאתה יודע שמחל, שכן בעצם יש לך חיוב גמור לכבד את התורה אלא שאם הוא מוחל הוא מפקיע חיוב זה, אבל לעולם אין ספק על עיקרו של החיוב אם הוא קיים או לא. דומה הדבר קצת בתורת משל לחילוק שאמרו בגמרא, כשאדם תובע מחברו הלוואה שנתן לו, שאם הוא טוען כנגדו "איני יודע אם התחייבתי", אף שהוא אינו בטוח שהוא פטור, על התובע להביא ראיה שאכן היה כאן חובה. אבל אם הוא מודה שהיה כאן חוב, אבל טוען "איני יודע אם פרעתיך", עליו להביא ראיה שאכן פרע כיון שהוא בחזקת חיוב ואין לנו כל יסוד להניח שמשהו השתנה.

מקורות:

על כך שלא מועיל ספק ספיקא כנגד חזקת חיוב, ראה שו"ת מוצל מאש סי' יג, פרי מגדים או"ח סי' סז, שערי תורה רוב כלל כג אות יז, וראה שו"ת זכר יהוסף סי' א בהרחבה רבה בענין זה מדברי הפוסקים, ועיי"ש שהדבר תלוי המחלוקת הרמב"ם והרשב"א אם ספקא דאורייתא לחומרא מדאורייתא או מדרבנן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל