נטילת ידים לברכת כהנים

רבני בית ההוראה
18 Av 5778

שאלה:

שלום וברכה. מה עושים הכהנים אם אין לוי בבית הכנסת שיטול להם את הידיים כיצד יש לנהוג.

תשובה:

שלום וברכה

מותר להם ליטול לבד… אין כל בעיה בכך, רק זו זכות ללויים לשרת את הכהנים וליטול את ידיהם.

שנזכה לכל הברכות הטובות.

2 Comments

    נתי:

    ראיתי בפוסקים שצריך להקפיד בנטילה של כהנים כמו נטילה לסעודה, משמע שגם 3 לכל יד. אך כיצד ניתן לבצע הקפדה זו כאשר הלוי יוצק את ידי הכהן, הרי בד”כ הוא יוצק עליו בבת אחת על שתי ידיו
    (נ.ב- גם לא תמיד שייך לבקש מהלוי שיצוק 3 על כל יד כי יש הרבה כהנים ואין תמיד זמן וגם זה קשה פרקטית..)?

    רבני בית ההוראה:

    לא נהגו להחמיר עד כדי כך, הרי מעיקר הדין לסעודה די בפעם אחת בלבד. רק על פי סוד נוטלים שלוש.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *