האם מותר לשקר כדי לעשות חסד?

רבני בית ההוראה
11 Av 5778

שאלה:

לכבוד הרב שלום!
יש לי דילמה. האם מותר לשקר כדי לעשות חסד?
פשוט חבר שלי נתקע בלי אמצעי תחבורה לביתו (היה לו אפשרות אבל היא הייתה לוקחת כמה שעות טובות) ונסיעה ברכב לוקחת 20 דקות אז לקחתי את הרכב של הוריי ואמרתי להם שאני הולך לערבית ודף יומי כי ידעתי שרוב הסיכויים שהם לא יסכימו ואז הוא יתקע. האם עכשיו בדיעבד אני צריך לספר להם? פשוט ממש ריחמתי על האדם. פשוט זה הרכב שלהם אז אני לא בטוח שזה היה בסדר. יש לציין שבאמת הלכתי אח”כ לערבית ולשיעור פשוט השמטתי את הקטע של הטרמפ. האם עלי לגלות להם?

תשובה:

שלום רב,

כתבת שהשאלה היא האם מותר לשקר בשביל לעשות חסד. אכן אם השאלה היתה רק על נושא של שקר, היה מותר. משום שכאשר המטרה היא טובה, אין איסור שקר. הגדרת השקר היא מידה מגונה כאשר זה אינו למטרה טובה או סתם כך. אבל כאשר זה למטרה טובה אמרו חז”ל שמותר לשנות מפני השלום ועוד כהנה כמו שמותר לומר לחתן כלה נאה וחסודה למרות שהוא סבור שאינה כזו ועוד כמה דוגמאות. ולכן גם במקרה זה אילו הנושא היה שקר זו היתה התשובה. אבל דומני שהשאלה היא האם בכלל היה מותר לך לשאול את הרכב לדבר א’ כאשר אתה עושה משהו אחר, נסיעה אחרת וגם רחוקה יותר, ולא עוד אלא שאתה סבור שאילו היית אומר את האמת הם לא היו מסכימים. אז ודאי שחובך עכשיו לומר להם ולבקש את סליחתם.

 

2 Comments

    מוטי לבנון:

    אבל כמדומני שמובא בחז”ל שמותר לשנות מן האמת רק ב-3 דברים , הלא כן?

    רבני בית ההוראה:

    לא מדויק, כמו שהבאנו מ”כלה נאה וחסודה”. כלומר כשיוצא מזה רק טוב מותר וזה בכלל הרעיון של אותם שלושה דברים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *