עדותו של פועל כלפי המעסיק

רבני בית ההוראה
י' אב ה'תשע"ח

שאלה:

האם פועל שעובד בקביעות אצל מישהו יכול להעיד לטובתו או שמא הוא נחשב נוגע בעדות ופסול.
ומה הדין לאחר שהפסיק לעבוד אצלו אך עדיין חש כלפיו הכרת הטוב על שהתפרנס ממנו.

תשובה:

שלום וברכה,

נוגע הפסול לעדות פירושו שיש לו הנאה ממונית מהעדות, בישירות או בעקיפין. כגון מתפלל בבית כנסת שרוצה להעיד על הס”ת שבביהכ”נ, שיש לו הנאה ממונית מהס”ת, או בן עיר שמעיד על נכסי העיר. אבל אם אין לו שום רווח ממוני אינו נחשב לנוגע בעדות וכשר. ולכן פועל שעובד אצל בעה”ב אם בדבר עדותו יגיע לו הנאה ממונית, פסול מלהעיד לו. ואם מעיד על דבר שאינו קשור למסגרת עבודתו, ולא יגיע לו שום רווח ממוני – כשר. וכן אם עבד בעבר וחש הכרת הטוב כלפי המעביד, אינו נפסל לעדות, כיון שאינו רווח ממוני.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן לז שמבואר כל הצדדים שיש הנאה ממונית מהעדות אימת נפסל, אבל אם אין הנאה ממונית אינו נפסל לעדות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *