התרת נדר בלב / שמיטה / מזוזה

רבני בית ההוראה
26 Tamuz 5778

שאלה:

בס”ד
לכבוד הרב רציתי לשאול:
1. יש לי בתוך המטבח משקוף שמוביל כביכול לחלק הפנימי יותר של המטבח. זה משקוף שמצד ימין מחובר לקיר, מעליו-אין כלום, מצד ימין- מחוברת לארונות מטבח(שלא מגיעים כמובן עד ה-למעלה של הקיר- האם פתח זה צריך מזוזה?
2. קיבלתי עציץ בחודש תשרי. כאשר בשנה הקודמת לאותו החודש המצוין, הייתה שנת שמיטה!קיבלתי את העציץ הזה כאדר העציץ היה בבית דודי יותר מחודש לפחות אני משערת לפני קבלתו. האם הוא קשור לשנת שמיטה?!-האם לזרוק אותו?!אין לי אפשרות לברר האם הוא עבר במבחן מה שנקרא, את מבחן הלכות שמיטה.
3. האם אפשר לעשות התרת נדרים על משהו שננדר(בלשון הבטחה) מתוך פחד או סיטואציה של חוסר אונים וכדומה?(לא בגלל אי הרצון ליישם חלילה את הנדרים, אלא בגלל הפחד שזה נדר)
4.נדרתי לא לאכול דברים מסויימים ביום כיפור(נדר בלב ולא בפה) בגלל בעיות כשרות שיכולות להיות באותם דברים(דברים תעשייתיים) ובבאמת לא כלכך עמדתי בזה..האם זה ניתן לביטול?ואני אומרת את האמת: בגלל פחד יוה”כ אני לא יכולה להגיד שאם היו מחזירים אותי בזמן לא הייתי נודרת כי עדין הייתי בפחד יוהכ.

סליחה על האורך.תודה רבה ותזכו למצוות!!

תשובה:

שלום וברכה

  1. כיון שלמעלה זה תקרה ישרה ואין כל משקף או פי תקרה יורד אין כאן פתח.
  2. אם קיבלת אותו ממש ממש אחרי השמיטה סביר שהוא נשתל באיסור ואין לקיימו.
  3. אפשר להתיר, רק צריך למצוא נימוק נכון להיתר, תפני לרב בית הכנסת שיסדר לך את זה.
  4. אף שהנדר היה בלב, יתכן שהוא בכלל נדרי מצוה שחלים לדעת חלק מהפוסקים רק במחשבה, וכדאי לעשות התרת נדרים.

מקורות:

על נדרי מצוה בלב ראה כאן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *