שירה בפה לאבל תוך י”ב חודש

רבני בית ההוראה
כ"ה תמוז ה'תשע"ח

שאלה:

בס”ד

שלום לכבוד הרה”ג שליט”א,

מזה זמן רב נסתפקתי מהו דינו של אבל תוך י”ב חודש לענין שירים, האם אסור לו לשורר בפה [כמובן ללא ליווי כלי נגינה] כשם שאסור הוא בשמחה (יו”ד סי’ שצא), או שמא כל האיסור הוא בשמיעת כלי שיר ונגינה בכלי שיר, אך בפה בלבד מותר. יש לציין שחיפשתי רבות ולא ראיתי מדברים מזה בספרים בצורה ברורה ומפורטת. אך חשבתי שיש לצדד לכאן ולכאן, ושאמנם אין הכרח לדמות זה לימי בין המצרים שנוהגים להחמיר בשירה בפה, דאף שאבלות על אב ואם חמורה יותר מאבלות החורבן והיה צריך להחמיר, מ”מ הואיל וזוהי תקופה ארוכה ביותר אולי בכל זאת יש להקל.

אבקש בכל לשון של בקשה באם יוכל כבוד תורתו להשיבני תשובה מפורטת עם מקורות מן הפוסקים [אם כתבו מזה].

בתודה ובהערכה רבה. ובמחילה על הטירחה.

תשובה:

שלום וברכה

בס’ קיצור דברי סופרים של הרב יברוב עמ’ קצח מביא ששירה בפה בסעודת נישואין אסורה לגמרי, ובשאר סעודות מצוה יש להמנע, ונראה מדבריו שם שסתם בדבר הרשות ודאי יש להמנע, ראה שם מקורותיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *