יועץ משכנתאות שהתרשל בעבודתו וגרם לקנס

שאלה:

שלום
נתתי ליועץ משכנתאות לטפל לי בתיק וסמכתי עליו ואף שילמתי לו
בסופו של דבר עברו חודשיים שלא עשה מאומה ולא הגיש כלל את התיק. ולקחתי את התיק והעברתי למישהו אחר
בגלל זה חויבתי בקנס לקבלן.
האם אפשר לתבוע ממנו את הקנס?

תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

לא ניתן לחייב את היועץ משכנתאות בקנס שגרם, כיון שהוא גרמא ולא נזק ישיר.

בהצלחה.

מקורות:

בסימן שו סעיף ו מבואר שאומן שהטעה את הלקוח שלו, והאומן מקבל שכר חייב האומן לשלם. וכתב המרדכי ששולחני שהטעה וחייב דוקא שאמר על מטבע שחסרה שהיא טובה, אבל אם נתן עצה על מטבע מחוקה ואמר שהיא טובה, פטור מלשלם, שהרי אדם שמחק בעצמו את המטבע של חברו פטור משם גרמא. והקצות (שם ס"ק יא) והנתיבות (ס"ק י) חלקו עליו שכיון שפטר את הבע"ח על פיו של חנווני אמר לו שהוא מטבע טוב, זה גופא נחשב מזיק וחייב. מ"מ מבואר שעל נזק שהוא בגרמא פטור השולחני. ולכן היועץ משכנתאות שהתרשל בעבודתו, לא ברור שיהיה קנס ולכן נחשב לגרמא ופטור.

Join the Conversation

2 Comments

  1. שליח דינו כשומר, אם מקבל שכר דינו כש"ש. ואם בחנם דינו כש"ח. וחיוב שומר בגרמא, אכן דעת החת"ס (חו"מ סימן קמ, הובא בפתחי תשובה סימן נה סק"א) ששומ חייב בגרמא. אמנם הקצות סימן רצא סוס"ק ד ובנתיבות סימן רלב ס"קז מבואר ששומר אינו מתחייב בדבר שאדם המזיק אינו חייב. ולכן שומר פטור מגרמא או מדבר הגורם לנזק.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל