כבד על רשת עטופה נייר אלומיניום

רבני בית ההוראה
22 Tamuz 5778

שאלה:

שלום לרב .האם מותר לצלות כבד בגריל על גבי רשת עטופה בנייר אלומניום כאשר ניתן להשתמש ברשת לעוף וכו””

תשובה:

שלום וברכה

נחלק את שאלותיך לשתים: האם מותר לצלות את הכבד על רשת עטופה, זה אסור, כיון שבאופן זה הדם אינו יכול לזוב והוא חוזר ונבלע בכבד. לגבי שאלתך אם מכאן ולהבא תוכל להשתמש ברשת לעוף, התשובה כך: יש לנקותה היטב וללבנה ליבון חמור באש, זה קל לעשות, המנגל בתחילה הרי מעלה אש ממש ואז הרשת מתאדמת וזה מספיק.

שבת שלום.

מקורות:

ראה שו”ע או”ח סי’ תנא סעי’ ד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *