קיום מצות עונה בליל יארצייט

הרב ירוחם ארלנגר‎
י"ט תמוז ה'תשע"ח

שאלה:

האם יש איזשהו מקור לא לקיים את המצווה בליל יארצייט של אבי האשה/ האיש?
תודה

תשובה:

שלום וברכה

לא שמעתי דבר כזה. כל הנדון על יום היארצייט הוא לכל היותר כדין אבלות של 12 חודש, ולא יותר מכך, וגם בזה נהגו בעיקר לגבי השתתפות בשמחות.

מקורות:

המנהג שלא להכנס לשמחה ביארצייט מקורו ברמ”א בסי’ שצא וסי’ תב. אולם הלבוש שם חולק ומתיר וכ”כ בלחם הפנים בשם חמיו בעל המגן אברהם, שדין זה אינו נוהג אלא בשנה הראשונה לפטירה שיש דיני אבלות כמו בי”ב חודש, אבל בשאר שנים אין חשש. אמנם הש”ך בסי’ תב שם הביא דבריהם וחולק ולדעתו גם בשאר שנים יש לחשוש, אבל בבן משפחה קרוב יש להקל ולסמוך על הדעות המקילות.

בהערת אגב, באליה רבה סי’ רפח ס”ק יח כתב שאין איסור אלא בשמחת חתן וכלה – חתונה או שבע ברכות, אבל שאר סעודות מצוה ואפילו סעודות הרשות – מותרות לאבל, וכ”כ שם הפתחי תשובה בשם שו”ת מקום שמואל, וכן דעת השאילת יעב”ץ והקיצור שו”ע, הובאו דבריהם בקיצור דברי סופרים פרק סה, עיי”ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *