בית העלמין בזמן מחזור

רבני בית ההוראה
י"א תמוז ה'תשע"ח

שאלה:

האם לספרדיה מותר להגיע במחזור לבית עלמין?

תשובה:

שלום רב

בימים של המחזור נהגו שלא ללכת לבית הקברות, אולם לאחר מכן, גם אם זה עדיין לפני הטבילה – מותר. זה לא איסור אלא מנהג.

מקורות:

משנ”ב סי’ פח ס”ק ז כתב שנהגו שלא להכנס לבית הקברות עד שיטבלו, וכ”כ בשו”ת פרי השדה (ח”ד סי’ צג אות ב’ תשובת הגר”י שוורץ חתן המחבר, וכתב שם שכן מורה ובא חמיו), אולם המנהג הוא שרק בזמן שרואה דם אינה נכנסת, אך לאחר מכן נכנסת, ומשום כך הבתולות נכנסות לבית הקברות, , כמו שכתב בלקט הקמח החדש (סי’ פח), ובספר טהרה כהלכה (ח”א פי”ד סעיף קל), וכ”כ בנטעי גבריאל (נדה ח”א פמ”ב סעיף ו, אמנם מה שהביא שם בשם הדעת תורה אין זה נמצא בדע”ת להתיר), ובספר נשמת ישראל (ח”ב סי’ לו) האריך בזה ע”ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *