מותר לאכול ז׳אבו? – מסורת בבהמות

רבני בית ההוראה
ד' תמוז ה'תשע"ח

שאלה:

שלום כבוד הרבנים
מה דין הז׳אבו? ומה הדין לאשכנזים?

תשובה:

שלום וברכה

בקובץ אוצרות התורה תשסד פירסם הגר”מ שטרנבוך מאמר, בו הוא מסביר שמעיקר הדין אין כל חשש בז’אבו, ואין לזה כל קשר עם אותו מין שהגיע לחזון איש ואסרו, שכן הז’אבו יש בו רק שינוי קל של כעין חטוטרת הנובעת מריבוי שרירים ובעצם זה מין אחד, וגם קהילות שלמות אכלו ממנו כך שי עליו קצת מסורת, בשונה מהמין שראה החזון איש לא היו לו ניבים בחיך העליון ועוד שינויים. ולכן כתב, שאף שהבד”ץ אינו שוחט בהמות אלו מחמת שיש שרוצים להחמיר בזה, אין זו הלכה אלא הנהגה של בד”ץ מהדרין המתחייב לספק לכל דורש דבר שאין עליו שאלות, אבל שורת הדין להתיר.

על עצם הדין שצריך מסורת בבהמות, ראה ש”ך סי’ פ ס”ק א וידועים בזה דברי החכמת אדם כלל לו סעי’ א, וראה בענין זה מאמר מקיף בקובץ ישורון תשס”ד, וראה שם בהרחבה מדברי הסוברים שדין זה לא נאמר לגבי הבשר של החיות אלא לגבי חלבן בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *