אמירת תחנון במנחה לאחר החופה באולם השמחות

רבני בית ההוראה
3 Tamuz 5778

שאלה:

שלום כבוד הרב,

הייתה חופה, ואחרי שהחופה נגמרה החתן והכלה נכנסו לאולם לעשות חגיגות.
וקבוצה של אנשים התפללה עכשיו במקום החופה שעכשיו ריק מנחה. האם צריכים לומר תחנון? אם אפשר הסבר

תשובה:

שלום וברכה

כיון שהתפילה נערכת במקום השמחה – באולם השמחות או עכ”פ לצידו על ידי החוגגים אין לומר תחנון.

מקורות:

ראה פסקי תשובות סי’ קלא סעי’ כא הערה 129 שזה נחשב בית החתן שאין אומרים תחנון אפילו הוא אינו מתפלל עמהם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *