מצות שילוח הקן כמה פעמים באותו קן

רבני בית ההוראה
כ"ט סיון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום,

ראיתי בכמה תשובות באתר שאי אפשר לקיים מצוות שילוח הקן פעמיים באותו קן. והשאלה היא למה אי אפשר להפקיר את הביצים בפני שלשה ואז לקיים שוב?

תשובה:

שלום וברכה

כאשר זה כבר היה שלך, גם אם הפקרת לא שייך להגדיר זאת כ”אינו מזומן”. זה היה מזומן לך אלא שבחרת להפקיר. במידה ולא זוכים בקן, ניתן לקיים בו את המצוה כמה פעמים כמבואר בשו”ע סי’ רצב סעי’ ה, אלא שמחסרים בכך את התוכן של המצוה.

5 תגובות

 • יהודה says:

  לכאורה זה סברא רק כלפי אותו אדם שקיים את המצווה, אבל אם הוא מפקיר ואח”כ בא אדם שהביצים מעולם לא היו שייכות לו, למה שלא יוכל לקיים?

 • רבני בית ההוראה says:

  ברגע שזה היה של אדם מסויים זה כבר מזומן.

 • יהודה says:

  הידיד הנחמד שהזמין אותי אתמול לקיים מצוות שילוח הקן, בפעם השביעית באותו קן, טוען שבספר “שלח תשלח” על דיני שילוח הקן מביא שדעת רוב הפוסקים שניתן לקיים את המצווה כמה פעמים באותו קן,

  ואף מביא סיפור שבכולל חזו”א היה קן, והסטייפלער הורה לקרוא ל5 אברכים שיזכו לקיים את המצווה ביניהם בנו הגר”ח.

 • רבני בית ההוראה says:

  כנראה בלי לזכות בביצים, כפי שציינתי גם אני.

 • יהודה says:

  עיינתי שם. ומדובר שכן זוכה בביצים.

  בתחילה מביא בקצרה את שיטת הפוסקים שלא מועיל להפקיר שכיוון שכבר היה שלו פקע ממנו שם מזומן, בשם חכם סלימאן (שהובא בברכ”י אם אני לא טועה), וכן מעיד ששמע מהגרי”ש אלישיב.

  ובשיטת הסוברים שכן מועיל להפקיר הביא שם באריכות את דברי הגר”ח קניבסקי שמכל הראשונים והאחרונים נראה פשוט שמועיל להפקיר ולזכות שוב אפי’ מאה פעמים, ודעת חכם סלימאן הוא דעת יחיד בזה.
  וסיפר הגר”ח קניבסקי שבכולל חזו”א התגלה קן באחד הפלורוסטנים, והסטייפלער הורה לכבד חמשה מגדולי הלומדים שם, ע”י שיזכו בביצים ואח”כ יפקירו, וזכו כולם לבן זכר לאותה שנה.
  ובספר ארחות רבינו מסופר, שמצאו בחורים קן, והורה להם הסטיפלער לעשות כן כדי שיזכו כולם לקיים המצווה.
  והביא שם עוד מקורות רבים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *