למה כותבים את הכתובה בארמית?

רבני בית ההוראה
כ"ט סיון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום,
מדוע קוראים הכתובה בארמית בחופה ולא בעברית שלנו? אשמח למקורות גם.

תשובה:

שלום רב,

ראה שו”ת קול מבשר חלק ב סימן כד ד”ה ונראה שמחמת לאחר שהביא את דברי הגט פשוט מדוע אנו לא משנים היום את נוסח הגט מארמית לשפה המדוברת. למרות שמעיקר הדין היה אפשר. הוסיף לגבי הכתובה:
“ונראה שמחמת הטעם של הג”פ הנ”ל החזיקו גם בכתובה לכתבה בלשון ארמית גם בזמן הזה ולא לשנות הנוסח הקבוע שנהגו בו מאז כמו שהביאו הרמב”ם (פ”ד מהלכות יבום) ושאר פוסקים, מחמת חשש שאם ירצו לשנות הנוסח ללשון אחרת שמא יבואו לטעות ולכתוב תיבות שמפסידין את הכוונה, כמו שחששו בגט, כיון שאסור לשהות עם אשתו שעה אחת בלא כתובה (כדאמרינן בכתובות דף ז’ ע”א ודף נ”ז ע”א וברמב”ם פ”י מה’ אישות ה”י וש”ע אה”ע סי’ ס”ו ס”ב) אף על גב דהוא רק מדרבנן מ”מ כל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקנו”

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *