איחר בתשלום לבייביסיטר ונתן תוספת בתשלום

רבני בית ההוראה
כ"ט סיון ה'תשע"ח

שאלה:

אחת שעשיתי לה בייביסיטר לפני שנה והיא הייתה חייבת לי 114 ש”ח ויתרתי לה ואמרתי בפה שאני מוותרת. ראיתי אותה היום והיא נתנה לי 200 ש”ח על הפעם הזו ורציתי להחזיר לה 86 והיא אמרה לי לא אל תחזירי זה מתנה. והתביישה שאמרתי לה שאני אחזיר לה. ושכחתי באותו רגע האם זה גזל או אולי ריבית?

תשובה:

שלום וברכה,

גזל אין כאן כיון שנתנה מדעתה.

כמו כן איסור ריבית אין כאן ראה מקורות.

מקורות:

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות רבית סימן קס סעיף ד:

אפילו אם הלוה נותן לו יותר, מדעתו, בשעת הפרעון, שלא התנה עמו, ואינו אומר שנותנו לו יותר בשביל רבית, אסור. ומיהו אם לא היו המעות בידו דרך הלואה, רק דרך מכר, מותר בכה”ג.

נמצא במקרה הנ”ל שהיה ריבית דרך שכירות ולא דרך הלוואה, ונותן במתנה שלא בדרך הלוואה – מותר.

סיבה נוספת יש להתיר כיון שנחשב לריבית מאוחרת, שבשעת המחילה בפה נחשב כפירעון חוב, והתוספת שניתן בסתם ולא בתורת ריבית שלא בשעת פירעון במתנה מועטת מותר, ומתנה מרובה כתב הש”ך (שם ס”ק י) שאם מופלג הרבה מההלוואה מותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *