קבלת שבת לפני פלג המנחה

רבני בית ההוראה
כ"ד סיון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום
המקבלים שבת מוקדם, האם יכולים לכתחילה להתפלל ערבית ולעשות קידוש לפני פלג המנחה לשיטת המ”א

תשובה:

שלום וברכה

זמן קבלת שבת הוא מפלג המנחה ולא קודם לכן. קבלה מוקדמת יותר אינה חלה ובודאי שלא ניתן להתפלל אז ערבית ולומר קידוש. ראה רמ”א סי’ רסא סעי’ ב. מה שכתב המגן אברהם שם ס”ק י, הוא רק שאף שמנהגם היה כדעת רבינו תם שצאת הכוכבים הוא 72 דק’ לפני השקיעה, וממילא פלג המנחה הוא בערך בזמן השקיעה שלנו, אדם שהקדים קודם לכן חייב לפרוש ממלאכה כיון שצריך לחשוש לשיטת הגאונים שלדבריהם עכשיו הוא כבר אחרי פלג המנחה וקבלתו חלה. אבל למנהגנו שבלאו הכי עושים כהגאונים אין כל משמעות לדבריו אלו.

4 תגובות

  שלמה:

  שלום ותודה

  הרי לגבי ק”ש ועוד דברים חוששים לכתחילה למ”א.

  אומנם אנו לא חוששים לר”ת אולם לגבי חישוב הזמן של המ”א גם לק”ש ולכל הדברים השעות הן מעה”ש ועד ר”ת שאל”כ חצות לא באמצע היום.

  ועל כן השאלה היא כיצד אפשר לקבל שבת ולעשות קידוש כאשר לפי החישוב שעות של המ”א הברכות הן לבטלה

  רבני בית ההוראה:

  עכשיו הבנתי את כוונתך… ראשית אינני בטוח שהמגן אברהם מחוייב לקבל את שיטת רבינו תם, רבינו תם הוא זה שמחוייב לקבל את שיטת המגן אברהם. שנית יש לומר, שכיון שהתקבלה הלכה כדעת הגאונים, שוב אין כאן אפילו ספק ברכה לבטלה, שכן הגדר של ברכה לבטלה הוא שאדם נושא שם ה’ לשוא, וכאן שלפי השיטה שהתקבלה להלכה בארץ ישראל הוא אכן מחוייב בקידוש אין כאן ברכה לבטלה שהרי כדין הוא נוהג [שים לב שאני אומר כאן גדר בדין ברכה לבטלה, ואין כוונתי לומר שרבינו תם אינו צד לחשש]. שונה הדבר לגמרי מספר חיוב מצוה שאף שהספק מחייבו לקיים משום דין ספקא דאורייתא לחומרא עדיין הוא לא מברך, כי שם סוף סוף כל הקיום אינו מחמת הכרעה אלא מחמת הספק.
  אבל זו בהחלט הערה מענינת.

  שלמה:

  שלום שבוע טוב
  שוב לא מדובר על לחשוש לר”ת, אלא למג”א ששעות היום נספרות מעה”ש עד צה”כ. יש מחלוקת כיצד מחשבים את צה”כ לפי המג”א לצורך קביעת השעות. הרב טיקושנסקי סובר שלמרות שנוהגים כגאונים מחשבים את השעות הזמניות עד לצה”כ של ר”ת. יש חולקים, גם לפי החולקים הפלג של המ”א מאוחר מהפלג של הגר”א שהרי היום מסתיים בצה”כ ולא בשקיעה.

  לגבי ברכה לבטלה תמיד חוששים אפ’ לשיטות יחיד כגון שמפרשים חלה ללא ברכה עד לשיעור הגדול ביותר וכן בספירת העומר ובכל הדברים. על כן שאלתי מדוע לגבי פלג המנחה בקבלת שבת לא חוששים למג”א הרי יוצא שברכות ק”ש וערבית והקידוש אלו ברכות לבטלה לפי המ”א

  רבני בית ההוראה:

  לכאורה הערה נכונה ויש לחשוש לפחות לחישוב עד צאת הכוכבים של הגאונים ומעלות השחר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *