תוספת שבת מדאורייתא או מדרבנן

שאלה:

בס״ד
שלום לרב, האם אדם שקיבל שבת מוקדמת מפלג מנחה בערב שבת, אם כאשר הוא עושה מלאכה זה חייב דאורייתא? וחייב קורבן?

מה דעת הפוסקים אשכנז וספרד

ואבקש מקור לשאלה

תודה

תשובה:

שלום וברכה

דעת רוב הפוסקים שתוספת שבת חיובה מהתורה, ממילא ודאי אדם שמחלל אותו הזמן עובר באיסור תורה, ראה יומא פא ב וברי"ף והרא"ש שם, וכ"ה ברמב"ן בתורת אדם רשב"א ר"ן וריטב"א בסוף פרק שני של שבת, אמנם הרמב"ם השמיט דין זה, ובדעתו כתבו אחרונים שרק תוספת יום הכיפורים דאורייתא והשאר דרבנן, ועיין מגן אברהם וביאור הלכה בסי' רסא שהכרעת הפוסקים שתוספת שבת דאורייתא. וראה רא"ה ברכות כז ב, שאף שמן התורה שיעור התוספת הוא אפילו בכל שהוא, מכל מקום ברגע שקיבל שבת היא חלה עליו מהתורה. אלא שעל אופן הקבלה אם זה רק בתפילה וקידוש או גם בדיבור בעלמא נחלקו הדעות כידוע, ויש אומרים שבדיבור בעלמא זה חל עליו מדין נדר אבל לא חלה ממש קדושת שבת, ראה בענין זה בהרחבה בס' הלכות שבת בשבת ח"א דיני תוספת שבת סעי' ד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל