השתחויה בפישוט ידים ורגלים

רבני בית ההוראה
י"ט סיון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום לרב,
1.מהו פישוט ידיים ורגליים שאסור להשתחוות בו? האם פישוט ידיים ורגליים הוא כשהן פשוטות, מתוחות על הקרקע או אם הן מוטלות על הקרקע יחד עם הגוף (בשונה מקידה)אך מכופפות זה עדיין תופס?
2. אם כשיש רק פישוט רגליים או רק פישוט ידיים זה גם מספיק או שהאיסור הוא על שניהם בו זמנית?
תודה רבה.

תשובה:

שלום וברכה

עיקר הנושא הוא הראש, אם הראש אינו נוגע בריצפה הרי שאין כאן השתחויה האסורה מצד אבן מסכית, ולכן בתפילות הימים הנוראים כאשר אנחנו עושים קידה או אפילו פישוט ידים ורגלים לנוהגים כדעת הגר”א, יש להפסיק במגבת וכדומה בין הראש לריצפה.

את פרטי הדינים נסכם בקצרה:

כתוב בתורה (ויקרא כו א) ‘ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה’.

א. וכתבו הפוסקים שהאיסור תורה הינו כשמשתחוה פישוט ידים ורגלים על רצפת אבנים, וזה תרתי לריעותא.

ב. השתחויה על רצפת אבנים שלא בפישוט ידים ורגלים כגון קידה, או השתחויה בפישוט ידים ורגלים על רצפה שאינה מאבנים אסור מדרבנן, כיון שיש רק חדא לריעותא, או רצפת אבנים או השתחויה בפישוט ידים ורגלים.

ג. ואם אינו משתחוה בפישוט ידים ורגלים אלא קידה, וגם אינה רצפה של אבנים, הדבר מותר, מפני שיש תרתי למעליותא.

ד. וכן אף כשיש רק חדא למעליותא, אם שינה קצת מותר, כגון קידה על רצפת אבנים ונוטה על צידו, וכן פישוט ידים ורגלים על רצפה שלא מאבן ונטה על צידו.

ה. באדם חשוב שנמצא בציבור ורוצה להשתחות לבדו לא ביחד עם הציבור, מחמירים לאסור גם תרתי למעליותא, ומתירים רק כבסעיף ד.

מקורות:

ראה כאן מאמר רחב בנושא זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *