כתובות (יח.) טענת אנוסים היינו ויש לעדים שטר שקיבלו כסף כדבריהם, מהו?

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: גבי מס' כתובות (יח:) משנה העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו וכו' ושם בגמ' אלא כי אתמר הרישא איתמר וכו' אבל אמרו אנוסין היינו מחמת ממון אין נאמנין מאי טעמא אין אדם משים עצמו רשע – עכ"ל.

והנשאל זה כך גבי עדים שטוענים כזה למעלה שאנוסים היינו, ופירשו שכן עשו מפני חובות כספית ולחץ הבא מהם בשעת הדחק, ומה לעשות שזה רשעות ונמכרו את עצמם בשביל כסף מ"מ הדוחק אנסם אותם וקיבלו כל חד וחד מן בעל השטר 10 אלפים דולר לחתום שקר, ועתה התחרטו על מעשיהםו ומודו על רשעותם כדי להועיל לתשובה ושלא יגבו הדיינים הכמות גדולה שכתוב בשטר הלואה כי חתמו על שקר גמור ברמאות.

והרי יש להם נייר מן הבנק שמראה שקיבלו כל חד וחד הפקדה באותו יום שחתמו של עשרה אלפים דולר כמו שטענו ובא העשרה אלפים דולר מן חשבון בנק של בעל השטר שלפי דבריהם זיייף שטר זו.

צדדי הספק הם כך: האם אף בזו נאמר שאין נאמנים כי שבטענתם משימים עצמם רשעים, ואם תקשה לך נו מה ה-10 אלפים עושה אצלם? אפשר לומר שזו לא ראיה שאפשר שלוו ממנו או ששילם להם חוב וכדומה שאף שמוזר אין הוכחה כ"כ שקיבלו כדי להעיד שקר ומטעם שמשימים אותם רשעין אינם נאמנים אלא בטענת אונס מחמת נפש.

או נוכל לשאול הלא בא כסף זה מן הבעל השטר שאומרים שזייף והרי רגלים לדבר שכדבריהם האמת, ואף שאינם נאמנין מטעם עדות שקרוב אדם לעצמו ופסול בטענה שמשים עצמם רשעים, מ"מ גלוי מילתא היא ונייר מן הבנק ראיה שיש כאן בכל הפחות לחוש לרמאות ואין לגבות כלל עד שידרשו היטב מה הדבר אם לא נאמר שזה מספיק לפסול את השטר ואין גובים כלום.
הרי שמדובר בש"ס כשאין רק בדבריהם וע"פ טענתם נפסלים את עצמם והשטר לא נפסל, אולם כאן שאף שלא נאמין להם מ"מ שור שחוט לפנינו שיש כאן נייר מן הבנק שהבנק מצדיק שבאמת קרה ככה שקיבלו כסף מן בעל השטר דרך העברת בנקאית, וזה סיעוה לטענתם שחתמו משום ממון ולכן נראה שיכול להפסל השטר.

מ"מ מה הנכון במקרה כזה? האם נפסל השטר או מי יודע מה הכסף הזה בא להם ומשום חסר בירור מדוייק לא נפסל השטר?

תודה ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה,

העברה בנקאית אינה הוכחה שהיה כאן שוחד, שניתן לפרש שהיה כאן הלוואה או פירעון חוב, ואין העדים נאמנים על עצמם כדי לפסול את השטר. ולכן אין השטר נפסל בעדות על עצמם.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל