מעלת כתיבת ספר תורה לעילוי נשמה

רבני בית ההוראה
12 Sivan 5778

שאלה:

האם יש מקור לקנות ספר תורה לעילוי נשמת אביו ?

תשובה:

שלום רב,

אין מעלה בעצם קניית הספר תורה לעילוי נשמת אביו, ואפילו אין כל עניין אם כותבים ספר תורה לעילוי נשמת אביו כל עוד שלא קוראים בו ומקיימים עי”ז מצווה. לכן, אם אדם רוצה לתרום ספר תורה לעילוי נשמת אביו כדאי מאוד לחפש בית כנסת שבאמת זקוקים לספר תורה ומבטיחים שיקראו בזה. אבל סתם כך לתרום שיהיה מונח בארון קודש אין זה כל מעלה לעילוי נשמת אביו.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *