לדרוש פיצוי כפסי מהשכן שבונה על הגג

רבני בית ההוראה
ח' סיון ה'תשע"ח

שאלה:

במקרה שרק לשכן למעלה יש גישה לגג, ורוצה לבנות. אמנם צרות עין להתנגד לבקשתו להיתר בניה. אך האם אפשר לדרוש ממנו תשלום שווי חלקי בגג. הרי זה רכוש השכן ויש לו ערך.

תשובה:

שלום וברכה,

אם הגג אינו שטח פרטי אלא רכוש המשותף לכל הדיירים, זכותם של כל בעלי הדירות לדרוש תשלום עבור וויתורם על חלקם בגג. ולמרות שלא יוכל להיות להם שום גישה לגג, זכותם לבקש דמים על כך.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן קעד סעיף א מחלוקת הרמב”ם והרא”ש האם יש דין של כופים על מדת סדום כשיכול לדרוש דמים, שדעת הרמב”ם וכ”פ המחבר שכופים על מדת סדום ולא יוכל לדרוש דמים על כך. והרא”ש וכ”פ הרמ”א ס”ל שכיון שיכול לדרוש דמים לכן יכול לעכב. וראה בפת”ש סימן קע שהביא שגם הרמב”ם מודה שאם מוותר מחלקו לחברו שיכול לדרוש דמים, ואין דין של כופים על מדת סדום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *