כתיבה בדבר שאינו מתקיים בשטרות

רבני בית ההוראה
ח' סיון ה'תשע"ח

שאלה:

כתיבה באבק דרכים או במי פירות (וכיוצא זה דברים שאינם מתקיימים) שטרות ובפרט בשטרות קניין, האם נחשבת כתיבה?

תשובה:

שלום וברכה,

כתיבה בדבר שאינו מתקיים, לא נחשב לכתיבה כלל, ואף בשבת אינו אסור מדאורייתא [אלא מדרבנן]. ולכן גם לשטרי קניין פסולים – כיון שאין כאן כתיבה, ובעינן וכתב בספר וחתום..

כתיבה על גבי נייר שיכול להזדייף – בשטר קניין שתפקידו להחיל את הקניין, ולא לשומרו לראיה – כשר. אבל שטרות הלוואה שתפקידם להוות ראיה, אם נכתבו על דבר שיכול להזדייף פסולים.

בהצלחה.

מקורות:

המשנה גיטין יט, א לגבי פסולי הדיו לא הביאה מחלוקת. ואילו המשנה אח”כ (כא, ב) לגבי פסולי הנייר כתוב שחכמים חולקים ובארה הגמרא שחכמים סוברים ששטר מקנה אינו צריך לעמוד ימים רבים לכן כשר בדבר שיכול להזדייף, וחילוק זה לא נאמר בכתיבה במי פירות, מוכח שכתיבה במי פירות אינו כתיבה כלל, ואף בשטרות קניין פסול. וכן באיסורי שבת (גמרא שבת קד, א) אינו נחשב כתיבה מדאורייתא.

כתיבה על דבר שיכול להזדייף – שו”ע חו”מ סימן מב סעיף א. וסימן קצא סעיף א.

2 תגובות

    מאן דהוא:

    האם אכן כתיבה באבק דרכים נחשבת דבר שאינו מתקיים?

    הרב נפתלי בן חיים:

    במשנה שבת קד, א מנתה המשנה אבק דרכים בין הכתבים שאינם מתקיימים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *