מילה שלא בזמנה ביום חמישי

רבני בית ההוראה
ז' סיון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום כבוד הרב,
בעניין מילה שלא בזמנה- האם ניתן לעשות אותה ביום חמישי מדובר באב אשכנזי ובאם מעדות המזרח ?

תשובה:

שלום רב,

יש למול את התינוק ביום חמישי אם הוא ראוי למילה ולא ולדחות את הברית ליום ראשון. הדיון אודות מילה שלא בזמנה ביום חמישי החל בדברי התשב”ץ שהובאו בבית יוסף יו”ד סי’ רמו שמאחר שלישי למילה יחול בשבת א”כ נמצא שהוא ודאי יחלל שבת (כמו בספינה שלא יוצאים לפני שבת). וראה בדברי הש”ך שם ס”ק יח שלדבריו א”כ גם ביום שישי משום שגם ביום השני למילה ודאי מחללים שבת. עיי”ש שתמה על דבריו. ומ”מ יש פוסקים ספרדים שנקטו אכן לא למול ביום חמישי מילה שלא בזמנה, ראה בשו”ת יביע אומר ח”ה יו”ד סי’ כג שהאריך בנידון. אולם האשכנזים ודאי לא פסקו כך אלא כמו רבים מהפוסקים שכתבו שלא לדחות את המילה, ראה בספר אוצר הברית ח”ב עמוד צא. א”כ מאחר שהאב שהוא המחוייב במילה הוא אשכנזי ודאי שאין לדחות את הברית, ולעשותה במועד שניתן לעשות.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *