עני המהפך בחררה בשכירות דירה

שאלה:

א'. מצאתי דירה לשכירות, אולם קודם שסגרתי, היה מישהו אחר שסגר.
לדברי בעה"ב, האדם השני באמת ראה את הבית לפני, כך שמן הדין יכול היה לסגור לפני.
והנה, אדם זה חתם חוזה לחודשיים בלבד, עם אפשרות הארכה. אולם נראה לי שאפשרות ההארכה לא היתה כתובה בחוזה.
האם אני יכול לבקש מבעה"ב לסגור איתי חוזה לעוד חודשיים, או שיש כאן בעיה של עני המהפך בחררה מצד האדם השני, או אולי יש בעיה מצד 'מי שפרע', שיתכן שהשוכר סיכם עם בעה"ב בע"פ שתהיה לו אפשרות הארכה? (יצוין שבעה"ב אמר לשוכר שעליו לענות בעוד חודש אם הוא מעוניין להמשיך את החוזה יותר מחודשיים).

ב'. מענין לענין באותו ענין – מעניין באמת לדעת אם יש כאן עניין של עני המהפך בחררה. מחד גיסא, אותו האדם כבר נמצא בדירה, והוא בעצם בודק אם הוא מעוניין להישאר שם לתקופה ארוכה יותר. מאידך, שנינו בעצם מחפשים את אותה הדירה באותו זמן. האם יש לו קדימה עלי מצד עני המהפך בחררה?

תשובה:

שלום וברכה,

ראשית נעשה סדר בדברים:

א. כאשר הבטיח אדם לחברו מתנה או שימכור או שיקנה ממנו, אסור לשנות מדיבורו. האיסור זה מוגדר בהלכה 'מחוסרי אמנה'.

ב. אם שילם מעות עבור מקח מטלטלים, ולא עשה קניין במקח, מהתורה מעות קונות, וחכמים ביטלו את המקח ואמרו שמעות אינם קונות עד שיעשה קניין נוסף. למרות שמעות אינם קונות אם חזר בו הקונה עובר על 'מי שפרע'.

ג. אדם המחזר אחר דבר לקנותו, ואחר שהמוכר והקונה הגיעו להסכמה הדדית על המחיר ועל כל תנאי המכירה בא אחר ומכניס עצמו למקח ומשכנע את המוכר שימכור לו, אותו אחר שקפץ ודחה את הראשון עובר באיסור 'עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה שנקרא גזלן'.

לכל סעיף יש את ההלכות שלו, ואין לערב בין הדברים.

על כן במקרה הנ"ל למרות שהשוכר ראשון קדם ודיבר עם בעה"ב, אך עדיין לא סוכם ביניהם סופית, מותר לשני לקפוץ ולהציע עצמו. ולכן לא שייך כאן איסור עני המהפך. [אך אם הראשון כבר סיכם והגיע להסכמה על תנאי השכירות, אסור לשני לדחות את הראשון].

דין מי שפרע לא שייך כאן, גם משום שלא היה נתינת מעות עבור החודשים הבאים, וגם משום שדין מי שפרע נאמר בקניית מטלטלים ולא בשכירות קרקע.

אמנם אם המשכיר והשוכר סיכמו בדיבור שיינתן לו אופציה, נחשב לדיבור, ומדין מחוסרי אמנה צריך המשכיר להעדיף את השוכר הקיים.

טעם נוסף שיש להעדיף את השוכר הקיים  מדין 'בר מצרא' שכיון שהוא כבר דר בבית יש לו זכות קדימה בבית עצמו. אלא שעצם הדין שבשכירות קרקע יהיה בו דין בר מצרא, שנוי במחלוקת ראשונים, לדעת הרמב"ם אין דין בר מצרא. ולדעת הטור והרא"ש יש דין בר מצרא בקרקע.

בהצלחה.

מקורות:

דין מי שפרע מחוסרי אמנה – שו"ע חו"מ סימן רד.

דין עני המהפך – סימן רלז.

דין בר מצרא בשכירות – טור ושו"ע סימן קעה סעיף נט.

Join the Conversation

2 Comments

  1. נכון וכן נפסק להלכה בסימן רלז שדין עני המהפך נאמר בכל דבר. אני כתבתי שדין מי שפרע לא נאמר בקניית קרקע אלא בקניית מטלטלים במעות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל