ברכת כהנים בכהן יחיד – דאורייתא או דרבנן

רבני בית ההוראה
כ"ז אייר ה'תשע"ח

שאלה:

שלום וברכה
האם יש רק כהן אחד בבית הכנסת דנושא כפיו.הנשיאת כפיים היא מדרבנן? ושני כהנים זה מצווה דאוריתא?

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה נחלקו ראשונים: שיטת רבינו תם במנחות מד ע”א שכהן יחיד חייב רק מדרבנן לברך ברכת כהנים, וכן דעת הפרי חדש סי’ קכח ס”ק י. ואילו המאירי בסוטה לח ע”א חולק וסובר שחייב מהתורה וכן דעת הט”ז סי’ קכח ס”ק ג. וראה בשער הציון שם שיש לחשוש ולהחמיר כשיטה זו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *