נזירות בזמן הזה

רבני בית ההוראה
כ"ב אייר ה'תשע"ח

שאלה:

שלום רב

נניח ואדם רוצה להיות נזיר כמו שמשון. האם מותר לו? האם יעבור על ההלכה אם יחליט להיות נזיר?

תודה

תשובה:

שלום וברכה

הנזירות חלה גם בזמן ההז, אלא שיזדקק לקיים את כל חובותיו בענין זה. כמו כן לדעת הרמב”ם יש לו חובה לגור דוקא בארץ ישראל.

מקורות:

רמב”ם הלכות נזירות פרק ב הלכה כא

אין הנזירות נוהגת אלא בארץ ישראל, ומי שנזר בחוצה לארץ קונסין אותו ומחייבין אותו לעלות לארץ ישראל ולהיות נזיר בארץ ישראל כמנין הימים שנזר, לפיכך מי שנדר בזמן הזה בחוצה לארץ כופין אותו לעלות לארץ ישראל ולהיות נוהג שם נזירות עד שימות או עד שיבנה המקדש ויביא קרבנותיו במלאת ימי נזרו.

אמנם הראב”ד שם חולק, וסובר שכיון שאין היום טהרה גם בארץ ישראל, אין לו חיוב לעלות לארץ עד ביאת המשיח.

תגובה אחת

  • עזריאל ברגר:

    לנזיר שמשון מותר להיטמא למתים, ולכן לכאורה מותר לו גם להיות בחו”ל, ויש לעיין בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *