אבלות – המתאבל עליו מתאבל עמו

רבני בית ההוראה
ט"ז אייר ה'תשע"ח

שאלה:

חמי נפטר אתמול ורציתי לשאול מה נהוג לגבי. האם אני יכולה לעבוד כרגיל או שרצוי שגם אני אשב שבעה יחד עם בעלי ?
ואני מוזמנת לחתונה מחר של משפחה קרובה שלי. האם מותר לי ללכת ?

תשובה:

שלום רב

יש דין שנקרא: “המתאבל עליו מתאבל עמו”, כלומר כל מי שקרוב לאבל ברמה כזו שאילו היה נפטר חלילה היו מתאבלים עליו, משתתף עמו בכמה ענינים באבלות. להלכה מקפידים על דין זה רק בדברים של שמחה, כמו השתתפות בשמחות ורחיצה, אך מותר לעסוק במלאכה כיבוס וגיהוץ, ויש להמנע מוזיקה ובריכה, אבל מותר ללכת לעבודה וכדומה. דין זה הוא מהלוויה עד שבת, ולא כל השבוע של השבעה, כלומר בהגיע מוצאי שבת הכל מותר לך.

בשורות טובות ומן השמים תנוחמו ולא תדעו צער.

מקורות:

ראה רמ”א סי’ שמה סעי’ ו. בטעם דין זה נקטו רבים מהפוסקים שהוא משום כבוד האבל ולא משום כבוד המת, ולכן כתב הערוך השולחן שם סעי’ יד שכיום שהמנהג למחול על כך בטל דין זה. אולם המנהג להקפיד על כך ולכל הפחות לענין דברים של שמחה כמו השתתפות במסיבות, ובפרט כשאתם גרים יחד באותה העיר. כמו כן מדברי הש”ך שם ס”ק ז מבואר, שדין זה אינו נוהג אלא משעת הקבורה ואילך, ואילו לפני הלוויה הכל מותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *