עלייה לקבר הבעל הראשון לאחר נישואין שניים

רבני בית ההוראה
א' אייר ה'תשע"ח

שאלה:

אישה שנשאה בשנית יכולה לעלות עם ילדיה ביום הזיכרון לקבר בעלה המת? (אב ילדיה?)

תשובה:

שלום רב,

יש שכתבו שלא להתאבל או להשתתף באירועי האבלות של הבעל הראשון כדי שלא לפגוע בבעל השני.

ראה בספר זכרון משה (תולדות החתם סופר עמוד 135) שמופיע כך: “פעם אחת ראה החתם סופר שאשתו השלישית אלמנת הגאון טיב גיטין הדליקה ביום כ”ח תשרי נר יארצייט לזכרון בעלה הראשון ונרתע לאחוריו כי היה גברא דקפדנא אבל בצדקתו לא אמר לה מאומה כי אינו ראוי לה לעשות כך ובפרט בפניו שלא לצער אותה אבל הוא לעצמו גנח על הדבר ולדאבון ישראל נפטר אחרי כן גם הוא באותו היום כ”ה תשרי ומזליה חזא”.

וכעין זה מצינו גם במסכת מועד קטן (כא,ב) מתה אשתו ונשא אחרת אינו רשאי לדבר עמו תנחומין שהיא עגנת נפש לשניה.

אולם בספר תלדות רבינו של הגאון ממונקאטש עמוד כט הובא ששמא על היארצייט של אשתו הראשונה בכל העניינים בהדלקת הנרות, בלימוד משניות וקרן על שמה (ומן הסתם גם בעליה לקבר).

כך שאם את מרגישה שיש בזה צורך של הילדים שתגיעי לאזכרה של הבעל הראשון, אין בכך קפידא אם הבעל השני אינו מקפיד על כך, אבל יכול להגרם לו איזו שהיא אי נעימות בענין זה אין לעלות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים