ספק חמץ שעבר עליו הפסח

הרב ירוחם ארלנגר‎
א' אייר ה'תשע"ח

שאלה:

שאלה: חברה בעבודה כיבדה אותי בבייגלה, האם מתור לי לאכול? (אני לא יודעת מה בנידון של חמץ שעבר עליו הפסח)

תשובה:

שלום וברכה

במשנה ברורה בסי’ תמט ס”ק ה הביא מחלוקת בין הפוסקים אם ספק חמץ שעבר עליו הפסח מותר רק בהנאה או גם באכילה, ולהלכה נקט להקל בזה שמותר גם באכילה כשאר ספק דרבנן, אא”כ רוב החמץ הוא של יהודים שאינם עושים מכירת חמץ. נראה שלמעשה היום בריכוזים שיש דתיים רוב החמץ בחנויות נמכר לגוי, וכן ברשתות הגדולות ויש לסמוך להקל. במרכז תל אביב וכדומה נראה שיש להחמיר.

4 תגובות

  משה:

  לא ראיתי במ”ב הכרעה בנוגע ספק חמץ שעעה”פ

  רבני בית ההוראה:

  אין הבדל בין אם הספק הוא אם המוצר היה קיים בפסח או שהספק האם בפסח היה של גוי או של יהודי, זה אותו רעיון ממש.

  משה:

  נכון, אבל לא הבנתי היכן יצא למע”כ שהמ”ב הכריע במחלוקת זו. הוא ציטט המחלוקת בלי הכרעה. ובסו”ד כתב שאם יש תליה שמסתמא לקולא יש להקל אבל בלא”ה אסור.

  רבני בית ההוראה:

  אכן אין הכרעה ברורה במשנה ברורה, אבל כשמדובר באיסור דרבנן ויש הרבה שמקילים בעלי משקל רב, אפשר לסמוך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *