התזה על כלי קר – המשך

רבני בית ההוראה
ל' ניסן ה'תשע"ח

שאלה:

שלום כבוד הרב!
עף לי טיפת שמן רותח שהיה בכלי ראשון על כלי חלבי ורציתי לשאול האם הכלי החלבי מותר בשטיפה בעלמא? שהרי כתב הרמ”א בסימן צב סעיף ז’ שאם נפסק הקילוח קודם שהגיע אל הצונן דינו ככלי שני וכן כתב הש”ך ואע”פ שבסימן קה ס”ק ה כתב הש”ך להחמיר שצריך כדי קליפה כתב לתרץ הפרי מגדים שיש לחלק בין מאכל לכלי שאינו נאסר כדי קליפה לאוכל שנאסר כדי קליפה ובחכמת אדם כתב לחלק בין קילוח לטיפה שאינו עוסק כדי קליפה ויוצא לפי האמור שמספיק לנקות ולשטוף את הכלי היטב בין לפקח מגדים ובין לחכמת אדם אין צריך אפילו הכשר ע”י עירוי מכלי ראשון?
עוד רציתי לשאול בדין כף בשרית שעירבבתי בה חלב בכלי שני, ראיתי בהליכות עולם חלק ז סעיף ו שכתב שיש להתיר בכלי שני אפילו אם אין שישים נגד מה שיוצא מן הכף שכלי שני אינו מבליע ומפליט ולא הבנתי דברי קודשו שהרי בסימן קה סעיף ב כתב מרן לאסור כדי קליפה סיים דבריו “שראוי לחוש להיזהר בדבר לכתחילה אבל בדיעבד מותר בלא קליפה” ואולי מ ה שכתב הרב בהליכות עולם להתיר בזה הוא מצד שנחשב כדיעבד? והאם לפי זה גם הכף לא צריכה הכשר על ידי עירוי מכלי ראשון?(סליחה על האריכות אך תורה היא וללמוד אני צריך).

תשובה:

שלום וברכה

  1. שאלתך הראשונה נענתה כבר על ידי בבוקר ושם כתבתי לך על פי החכמת אדם סי’ מה סעי’ ט שאכן החילוק האמור נכון ומותר בשטיפה בעלמא.
  2. מסתבר שכוונתו בדיעבד, ומכל מקום המנהג ודאי להחמיר בזה בודאי במשקה רותח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *