אם ניתן להוציא דם שנבלע מבשר ע"י מליחה

שאלה:

לכבוד הרבנים הנני עוסק בהלכות מליחה, ונתקשתי בעניין מסויים: בסימן ע סעיף ה מופיעה דיעה בשו"ע (ע"פ ביאור הש"ך והט"ז) שמקורה ברבו של הרשב"א שניתן להוציא דם שנבלע בבשר ע"י מליחה אף בשעה שאותו בשר כבר סיים לפלוט את דמו שלו, ולכאורה כך נקט השו"ע למעשה… והתקשתי כיצד זה מתיישב עם דברי הגמ' בחולין קיג. שנפסקו להלכה בסימן סט סעיף ב שאין למלוח בשר בכלי שאינו מנוקב, ועולה מהשו"ע שם שאין דרך להתירו ע"י מליחה נוספת, ולכאורה לפי שיטה שניתן להוציא דם ע"י מליחה אף לאחר שכבר פלט את דמו שלו, היה צריך להתיר אף כאן,
בתודה מראש יוסף סוראני

תשובה:

שלום וברכה

בשו"ע שציינת זו הלכה מסויימת לגבי בשר שיש על גביו לחלוחית דם שלא נרחצה, או שספוגה במלח עצמו שעליו, אבל לא הצטבר דם בכלי, ובה דנו אם בשר שבעצם  נמצא כרגע במצב האידיאלי של מליחה, אלא שכבר עברו י"ב שעות, מתחיל לבלוע מאותה לחלולחית, אבל בסי' סט מדובר במשהו אחר לגמרי שהבשר שרוי בדם שיצא ממנו, וזה ודאי הוא בולע.

Join the Conversation

2 Comments

  1. תודה על תשובה המהירה אך בעקבות טעות בציון הסעיף שאלתי לא הובנה כוונתי לסימן ע סעיף ו שם מביא השוע ג דיעות ביחס למציאות של בשר שלא נמלח או פלט כל דמו עם בשר שנמלח קודם שפלט דם, ושם בדיעה האחרונה כותב השוע שיש מתירים בכל זה ומבארים השך סק כח וטז סק יד שכוונתו לדעת מורו של הרשבא בתורת הבית ג, ג שסבר שמליחה פולטת דם מעלמא גם כשאין כבר בבשר דם מעצמו, ובזה הוקשה לי שאם כן היה לנו גם להתיר בשר שנמלח בכלי שאינו נקוב שלמרות שבלע את הדם שכבר יצא החוצה הוא ישוב ויפלטנו לאחר מליחה, אכן לשיטות האחרות לא קשה וכפי שביאר הרן חולין מב עמוד ב בדפי הריף שסברו שמליחה אינה מוציאה אלא דם אברים ולדעת רבינו יונה אף דם מעלמא אק רק אגב פליטת דמו שלו אך לשיטת רבו של הרשבא היה להתיר בשר שנמלח בכלי נקוב על ידי מלחחה נוספת וצריך עיון, ושוב תודה על מהירות התשובה

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל