חשש פירורי חמץ בכיסי הבגדים

רבני בית ההוראה
12 Nisan 5778

שאלה:

האם מותר להשתמש בבגדים שלא כובסו לפני פסח, מחשש שיש פירורי חמץ בכיסים? מספיק ניקוי חיצוני בידיים לפי מה שהעיניים רואות במבט ראשון?

האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בנושא זה?

תשובה:

שלום רב,

מספיק לבדוק בכיסים שאין חמץ או פירורים ולנער. כמובן שאם זה מכנסיים שהוא רגיל לאכול איתם ומידי פעם מכניס את ידיו לכיסים, כדאי גם לכבס, אבל זה לא מעיקר הדין.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *