תחנון ביחיד חובה?

רבני בית ההוראה
10 Nisan 5778

שאלה:

האם תחנון זה חובה מעיקר הדין למי שמתפלל ביחיד ?

תשובה:

שלום וברכה

נראה שלבן אשכנז שעיקר התחנון הוא הנפילת אפיים וזה לא נעשה ביחיד, אין בזה חובה, אבל לבן ספרד שיכול לומר ביחיד לדוד וכו’ כמו בציבור, זה ממש חלק מנוסח התפילה, רק י”ג מידות כמובן לא יאמר. ראה עוד כאן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *