כמה זמן יש לילדים להמתין בין בשר לחלב

רבני בית ההוראה
ט' ניסן ה'תשע"ח

שאלה:

האם מותר לתת לתינוקת פחות מגיל 3 בשר ומיד פחות משעה מטרנה חלבית ?

תשובה:

שלום וברכה

המנהג הוא לעשות המתנה מדורגת כדי להרגיל את הילדים, בספרי הפוסקים הובאה החלוקה דלהלן:

א. תינוקות עד גיל שלש שנים, אינם צריכים להמתין בין אכילת בשרי לחלבי כלל, אך אין להאכילם בשר וחלב יחד, אלא יש להקפיד שיאכל או ישתה משהו ביניהם כדי לנקות שיירי הבשר מהפה.

ב. קטנים מגיל שלש עד גיל חמש די להם בהמתנת שעה אחת.

ג. קטנים שהגיעו לחינוך (שהוא לערך מגיל חמש שש) נהגו לחנכם להמתין שלש שעות, אלא אם כן הם חלושים, וכן בכל שעת הדחק יש להקל להם לאחר המתנת שעה אחת ובפרט לאחר בשר עוף. יש הסוברים שיש לנהוג בשיעור ההמתנה לפי זמני הסעודה של הילד, ולפיכך אם אוכל בצהרים בשרי יכול לאכול חלבי בארוחת ערב שלו אפילו לפני שש שעות, וילדים קטנים אוכלים כשלש שעות אחר ארוחת צהריים ארוחת ערב, וילדים גדולים יותר לאחר כארבע שעות. ולפיכך מגיל שבע שמונה יש להמתין כארבע שעות. ומגיל עשר נהוג לחנכם בהמתנת שש שעות.

ד. יש הסוברים שמאכלים שאינם נחוצים לקטן כגון שוקולד או ממתקים חלביים רצוי להמנע מליתנם לקטנים בטרם חלפו שש שעות מאכילת הבשר, ואולם לא נהגו לדקדק בזה, וודאי שאין צריך למחות בהם אם לקחו ממתקים אלו, אם הוא לאחר הזמן המפורט לעיל.

מקורות:
א. שו”ת שבט הלוי יו”ד סימן פ”ד.

ב. שו”ת באר משה ח,לו, שו”ת תשובות והנהגות א,תלה ומשנה הלכות י,צו.

ג. משנה הלכות שם וספר חנוך לנער להגר”י בלוי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *