ההבדל בין כורך לאפיקומן

רבני בית ההוראה
3 Nisan 5778

שאלה:

שלום לכם
בענין האפיקומן יש המחמירים לאכול שני כזיתים אחד כנגד קרבן פסח ואחד כנגד המצה הנאכלת עמו (משנ”ב תע”ז, א). אני לא כ”כ הבנתי למה החומרא מגיעה גם באפיקומן, הרי כבר בכורך אנחנו עושים את הזכר הזה שאוכלים את המצה עם המרור זכר למקדש, כעין שהיו אוכלים את הקרבן פסח עם מצה ומרור (”על מצות ומרורים יאכלהו”).

תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה

בכורך אנחנו עושים זכר רק למנהגו של הלל שהיה מקיים את המצוות האלו על ידי כריכה יחד, וזה בעצם המשך מבחינתנו לאכילת המרור, ולכן יש שנהגו שלא להפסיק בדיבור מברכת המצה עד לאחר אכילת הכורך, כדי שהברכה תחול גם על האופן הזה של אכילה בכריכה, אבל זה לא זכר לעצם אכילת קרבן הפסח שזה כאמור באפיקומן.

יום טוב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *