סעודת שלישית בערב פסח יום טוב שני

רבני בית ההוראה
א' ניסן ה'תשע"ח

שאלה:

בשנה זו חל פסח ביום שבת קודש ובחו”ל לכא’ יש שאלה אם יכול לקיים מצות סעודת שלישית אחר שעה העשירית במצה. שהרמ”א (תעא:ב) פסק ליזהר בערב יו”ט שני שלא לאכול כו’ ומ”מ מי שלא קיים מצות סעודת שלישית עדיין לכא’ י”ל עוסק במצוה פטור מן המצוה (וכמו לשון העה”ש רמט:ז) וגם למה לי ליבטל מצוה לפני כדי לקיים מצוה למחר ועוד לכא’ סעודת שבת יותר חמור ממצה בליל סדר שני. אלא שמצאנו מחלוקת בזה בשע”ת (בסי’ תעא). וגם בשו”ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן סח כתב שאפילו מי שרעב ומצטער אסור לאכול ביו”ט ראשון כדי לאכול מצה בתיאבון בליל סדר שני ויהיה ביטול מצות שמחת יו”ט ראשון (ומיירי שלא בשבת). מאי דעתך למעשה?

תשובה:

שלום וברכה

הרמ”א לא כתב שיש איסור לאכול מצה, אלא שממעטין באכילת מצה, כך שודאי שמי שלא הספיק לקיים מצות סעודה שלישי יאכל כזית מצה לשם מצוה זו.

ערב טוב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *