מגבונים לחים בשבת / סחיטת בגד בשבת

רבני בית ההוראה
כ"ד אדר ה'תשע"ח

שאלה:

האם שימוש במגבונים בשבת אסור מהתורה או מדרבנן?

תשובה:

שלום וברכה

בבגד ספוג מים שאני סוחט אותו נחלקו ראשונים האם האיסור הוא משום מלבן או גם משום מפרק שהוא גם דאורייתא, לדעת רבינו תם שבת קיא ב יש איסור מפרק דאורייתא גם בסחיטת מים מבגד, ולדעת הרמב”ם שבת פי”ט הי”א יש בזה רק איסור מלבן ולא איסור מפרק. לכן במקרה של מגבונים, אולי מלבן אין שהרי הוא מלכלך אותם במקביל לסחיטה… אבל מפרק זו מחלוקת ראשונים לר”ת אסור מהתורה ולרמב”ם מדרבנן. אינני יודע למה אתה חותר, כי הרי זה לא כל כך משנה, אם כוונתך לשאול שלפי הרמב”ם זה פסיק רישא בדרבנן זה לא מדוייק, כי זה דבר המתכוין ממש, קונים את המגבונים כדי לסוחטם, זה מטרתם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *