ספייה לקטן שלא הגיע לחינוך באיסור לא ילבש

רבני בית ההוראה
ט"ז אדר ה'תשע"ח

שאלה:

אני רוצה לדעת למעשה אם יש איסור של לא תאכילום לשים בגדי אשה על קטן (פחות מגיל חינוך) או אפילו בגד אשה. דבגן של הבן שלי כל ע”ש יש ‘שבת אמא’ ולובשין איזה ילד בפאה נכרית. אולי לגבי איסור בגד אשה אין איסור אם אין שייך תערובת בין הנשים. ולאידך גיסא יש טעמים אחרים באיסור בגד אשה (כמו מחוקי ע”ז) גם המנחת חינוך(מצוה תקמג) כתב שאין לדרוש טעמא דקרא למעשה לגבי איסור זו. ולגבי לא תאכילום אולי יש לדון אם יש להקל ע”פ דברי מ”א בס’ רס”ט אם אה”נ שאין זה איסור חפצא. אמנם רב פלק במחזה אליהו (פד אות לח) כתב כמה טעמים להקל לגיב אכילת קטנים ביה”כ ומדבריו נראה דאפילו למ”א צריך להיות דבר כמאכל וכמשתה שיש בו משום רביתייהו אבל לשים פאה נכרית על הקטן אין צורך כלל. מאי דעתך.

תשובה:

שלום וברכה

לגבי קטן כזה ודאי יש לסמוך על דעת הסוברים שאין איסור לא ילבש גבר שמלת אשה בתחפושת. ראה שו”ע או”ח סי’ תרצו סעיף ח, ומשנ”ב סק”ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *