האם מותר לעשות מלאכה בפורים

רבני בית ההוראה
י"ג אדר ה'תשע"ח

שאלה:

האם מותר לעשות מלאכה בפורים

תשובה:

שלום וברכה

המנהג הוא שלא לעשות מלאכה בפורים, והעושה בו מלאכה אינו רואה סימן ברכה בכסף שהשתכר. אולם, אדם שאין לו כסף לצרכי פורים מותר בכך. כמו כן, בשושן פורים לבני י”ד ולהיפך מותר בעשיית מלאכה.

כמובן האיסור הוא על מלאכה של פרנסה, אין איסור בבישול אפייה וכדומה.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ תרצו סעי’ א, וראה בביאור הלכה שם שנחלקו הפוסקים לגבי עשייית מלאכה בליל פורים. וראה שם סעי’ ב שבפורים שושן מותר לבני י”ד ולהיפך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *