אכילה לפני המגילה – כשנמצא בליל ט”ו בבני ברק ודעתו לחזור לירושלים ולהתחייב במגילה

הרב ירוחם ארלנגר‎
י"ג אדר ה'תשע"ח

שאלה:

שלום
אני גר בירושלים ונוסע לב”ב ב-יד וחוזרבלילה [ליל ט”ו] ומתחייב בירושלים רציתי לדעם האם אפשר לאכול לפני קריאת המגילה

תשובה:

שלום וברכה

נראה שכיון שחסר עדיין משהו משמעותי בעצם החיוב, שאכן תגיע לירושלים, מותר עדיין לאכול עד שמגיעים לירושלים.

מקורות:

אדם שהיה בדעתו להשאר בעיר מסוימת לאחר “עלות השחר”, ולבסוף לא שהה בה עד לאותה שעה, אלא שב למקומו באמצע הלילה, נחלקו בדינו: יש סוברים, שנחשב הוא כאחד מבני אותה העיר שחשב לשהות בה (חזו”א או”ח סי’ קנב ס”ק ה-ו, בדעת הרא”ש מגילה פ”ב סי’ ג). ויש סוברים, שלא די בכך שהיה בדעתו לכתחילה לשהות באותו מקום בתחילת היום, ואינו מתחייב כבני אותה העיר אלא אם כן אף שהה שם בפועל באותה שעה (ט”ז או”ח תרפח ס”ק ו; משנ”ב שם ס”ק יב. וראה: ר”ן מגילה ו ב בדפי הרי”ף, ואליהו רבה או”ח שם ס”ק ח ופמ”ג או”ח שם מש”ז ס”ק ו, בדעתו).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *