שמע את המגילה מבעל הקורא אבל לבבו פונה גם לדברים אחרים

הרב ירוחם ארלנגר‎
י"א אדר ה'תשע"ח

שאלה:

שלם כבוד הרב
אדם שיש לו מגילה כשרה , האם עדיף שיקרא את המגילה בעת שהש”ץ קורא לקהל ? האם הוא הדין לגבי ברכות המגילה ?
תודה ופורים שמח

תשובה:

שלום וברכה

יש שהמליצו לקרוא בלחש עם הש”ץ בתנאי שיזהר שלא יפריע לשמיעתם של אחרים, והסיבה לכך, היא משום שיש שחששו שכאשר אדם שומע אמנם את המילים אבל לא נותן ליבו לתוכן וחושב גם על דברים אחרים תוך כדי שמיעתו, הוא אינו יוצא ידי חובה. מה שאין כן כאשר הוא קורא בלחש עם הבעל קורא, שאפילו חשב גם על דברים אחרים ודאי יצא ידי חובה כיון שאמר בפיו. למעשה מעיקר הדין כל עוד שמע את כל המילים והוא אוחז עם הבעל קורא הוא יוצא ידי חובה בשמיעה, אבל לחוש לדעות הנ”ל יש שהקפידו לקרוא יחד איתו במגילה כשרה.

מקורות:

ראה לבושי שרד על דברי המגן אברהם סי’ תרצ ס”ק טו, נימוקי או”ח שם, ודעת תורה למהרש”ם שם, אמנם בשו”ת ארץ צבי ח”א סי’ מה נקט בפשיטות שאם הוא עוקב אחרי הבעל קורא, אף שלבבו פונה מפעם לפעם לדברים אחרים – יצא ידי חובה, ונראה שעל כך סומכים בדרך כלל. שהרי רב בני האדם אין להם מגילה כשרה, ומי הוא שאין לבבו פונה קצת לדברים אחרים פה ושם..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *