מצוות שילוח הקן בבית שכור

רבני בית ההוראה
י' אדר ה'תשע"ח

שאלה:

שלום לרבנים אני משכיר דירה ויש קן ציפור האם אפשר להפקיר את המקום או בגלל שאני משכיר את הדירה אי אפשר? ובכלל האם יש פיתרון במצב כזה לזכות במצוה והאם צריך לברך על המצוה ואם לא אז למה? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

 

השוכר זוכה בהפקר שנכנס לחצר, ואם התכוון שלא לזכות בקן, או שהפקיר את הקן יכול השוכר לקיים מוות שילוח הקן.

בהצלחה.

 

מקורות:

מחלוקת למי יש קניין בחצר שכורה האם למשכיר או לשוכר, ראה שו”ע סימן שיג ס”ג ובש”ך. הקצות שם ס”ק א כתב שלכו”ע אין החצר זוכה בהפקר למשכיר אלא לשוכר, ורק במקרה שם [בזבל של חצר] זוכה המשכיר. ולדברי הקצות השוכר צריך להחליט שלא לזכות בקן יונים.

חשוב לדעת שבספר שלח תשלח עמוד קיז כתב שהיום בדרך כלל אינו חפץ בביצים, כיון שמביאים לכלוך ואין לו צורך בקן, וע”כ אין זוכה בקן, ויכול לקיים מצוות שילוח הקן בלי להפקיר את הקן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים