אבלות על יהודיה שהתחתנה עם גוי

רבני בית ההוראה
ו' אדר ה'תשע"ח

שאלה:

שלוםרב.
נערה ניצולת שואה התחתנה עם גוי. חיה כל חייה באירופה ללא קשר ליהדות. לפני זמן מה היא נפטרה. יש בני משפחה קרובים בארץ. האם צריך לשבת שבעה? לומר קדיש? ללמוד לעילוי נשמתה?
בכבוד
רבקה

תשובה:

שלום רב

כיון שכל יהודי יודע שלא מתחתנים עם גוי, אין חובה להתאבל עליה, אבל מותר להתאבל עליה.

מקורות:

מעיקר הדין, אדם שהוא אפיקורס אין צורך לשבת עליו שבעה. ראה שולחן ערוך יו”ד סי’ שמ”ה סעיף ה’, אולם ניתן להתאבל עליה כמבואר ברמ”א בסי’ שע”ד סעיף ו’, וראה בספר בינה ודעת פרק י”ח סעיף ג’ ובהערות שם מקורות לכך שיכול לשבת גם מפני כבוד הבריות של הבן. ובספר אמת ליעקב להגר”י קמינצקי סי’ שמ”ה כתב שנוהגים להתאבל על תינוק שנשבה, וראה עוד בשו”ת שבט הלוי חלק ג’ סי’ קס”ו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *