משלוח מנות מאיש לאישה

רבני בית ההוראה
כ"ז שבט ה'תשע"ח

שאלה:

שלום הרב,
הרמ”א רושם שאיש לא יתן לאישה משלוח מנות חשש לסבלונות.לפי הבנתי סבלונות אלו מתנות שהיו נותנים אחרי הקידושין או לפניהם.
שאלתי:איך יכולה להיות אפשרות כלשהי לקידושין,הרי אין 2 עדים,הוא לא אומר לה “הרי את מקודשת לי בסבלונות זה”,הם לא דיברו לפני על חתונה.
בסך הכל נותן לה משלוח מנות,הרמ”א גזר זאת על שום איזה חשש?
הבנתי הדלה אינה מאפשרת לי להבין זאת.

תשובה:

שלום רב,

סוגיית חוששים לסבלונות מופיעה בקידושין נ,ב ונפסק בשו”ע. לדעת רש”י החשש הוא שמא הוא מקדשה בסבלונות הללו. ולדעת התוס’ שם (ד”ה חוששין) החשש הוא במקום שמקדשים ואח”כ שולחים סבלונות (מתנות) אולי הוא קידשה קודם לכן בפני עדים ועכשיו הוא שולח סבלונות. ולדעה זו כוונת הרמ”א כפי שרמז שם במשנה ברורה ס”ק כו. אכן זה חשש רחוק מאד בפרט כאשר מדברים על משלוח מנות בין איש לאישה שהחשש הוא שמא ישלח לפנויה. אבל צריכים לדעת שבפוסקים מופיע גם טעם אחר שבהחלט יכול להיות שקיים גם לדעת הרמ”א למרות שנקט בטעם הנ”ל. ולפי דעת הפוסקים החשש הוא משום “הרגל דבר” כלומר, קירוב שעלול להגיע לידי מכשול. ראה בשבות יעקב ח”א סי’ מא. וראה עוד בשערי תשובה שם. ובערוך השולחן.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *