דיני בור ואש שומירה בבעלים

רבני בית ההוראה
כ"ז שבט ה'תשע"ח

שאלה:

בס”ד, שלום.
ברשות הרב הגאון, כמה שאלות בהלכה מפרה”ש משפטים?
א. האם אדם שיעטוף את בית חבירו בברזנט וישרוף את הבית, יהיה פטור מדין טמון באש?
ב. אדם שיפזר דוקרנים על הכביש וצמיגי מכוניות ינזקו, יהיה פטור מדין בור ברה”ר שפטור על כלים?
ג. אם כתוצאה מכך המכונית התהפכה והנהג נהרג – גם יהיה פטור ?
ד. אדם שהזיק את השולחנות הערוכים בחתונת חבירו או שהזיק לרכב חבירו, או שלא נעל את רכבו והרכב הדרדר ופגע באדם או כלים. האם יהיה פטור על ד’ דברים. כיון שחיוב ד’ דברים הם רק על אדם שהזיק אדם?
ה. אדם השאיל את רכבו לחברו ובנתיים השואל הסיע ברכב זה את המשאיל ונהג בו בפרעות והרכב או הנוסעים נפגעו. יהיה פטור מדין “בעליו עימו”.
ו. אדם הזמין קיטרינג לחתונה ( אוכל, כלים ומלצרים ) וביום החתונה בשעה 16.00 בעל הקיטרינג מודיע לבעל השמחה, שהחליט לנסוע עם חברים לים ולכן שיחפש קיטרינג אחר. והדבר מותר לו כיון שפועל יכול לחזור בו באמצע היום.
אודה לרב מראש על התשובות.

תשובה:

שלום וברכה,

חיוב תשלומי נזיקין הינם על פי התורה בלבד, התורה חידשה בכל אב נזיקין פטור מסוים, אין טעם לפטור אלא שהוא גזירת הכתוב. באש פטור בטמון. בבור פטור אדם וכלים, בשן ורגל פטור ברה”ר, ובצרורות – אם יש הזיקו בכוחם ולא בגופם, משלמים ח”נ. קרן משלם קנס ח”נ מגוף השור בלבד ולא מנכסיו. ואם השור ברח אין חיוב על הבעלים. חשוב לדעת שהתורה פטרה מתשלומים, אבל יש איסור להזיק גם כשפטור.

 1. באש פטור בטמון, על כן אם כיסה את הגדיש או את בית חברו לפני שהגיעה האש לממון חברו, פטור המזיק.
 2. תקע מסמרים בכביש ונקרעו צמיגים של רכבים, פטור המזיק.
 3. נהג שהתהפך מדוקרנים ונהרג, פטור המזיק.
 4. הזיק שולחנות ערוכים, לא שייך לחייב יותר מאשר נזק, כיון שהזיק ממון. ואם הזיק את הרכב של חברו לא שייך לשלם יותר מאשר נזק. אבל אם הרכב עומד לו כעזר לפרנסתו, כגון דנהג משאים, או נהג מונית, והושבת ממלאכתו כתוצאה מנזק הרכב, נחלקו הראשונים האם חייב לשלם שבת על משך השבתת הרכב. השו”ע חו”מ סימן שז הביא ב’ שיטות. ועיי”ש בש”ך ובקצות.
 5. דין ‘בעליו עימו’ לא כתבת נכון, אין הכוונה שהבעלים נמצאים עם השואל, אלא שעושים טובה לשואל. פירוש: שמעון שאל רכב מראובן, בנוסף להשאלה עשה המשאיל – ראובן טובה נוספת לשמעון בעת השאלת הרכב, פטור השואל מכל מה שאירע לרכב, וגם אם פשע בשמירת הרכב פטור. דהיינו אם שמעון שואל רכב חייב שמעון גם באונס, ואם שמעון שואל רכב וגם מקבל טובה אפילו צדדית מראובן, פטור שמעון מכל החיובים אפילו מפשיעה. לדוגמא: שאלתי מקדחה מראובן, וביקשתי מבעל המקדה שיראה לי איך משתמשים בה, ובשעה שהראה לי הגבהתי את המקדחה, אני פטור מכל החיובים, ואם הנחתי את המקדחה במקום לא שמור ונגנב או נהרס אני פטור. שכרתי רכב מחבר, ובעת ההשכרה ביקשתי מהחבר שיביא לי כוס מים לשתות, וכשמזג לי החבר כוס מים לקחתי את הרכב השכור, אני פטור מכל חיובי שוכר.
 6. הזמין קיינטרינג לחתונה, אם הקינטרינג נחשב קבלן אסור לקבלן לחזור באמצע היום. ואם הקיינטרינג נחשב פועל, כיון שחתונה נחשב דבר האבד – לא ניתן לעשות חתונה בלי קיינטרינג ולא ניתן למצוא קיינטרינג חילופי – גם לפועל אסור לחזור בו. ואם חזר בו באמצע המלאכה יכול בעל השמחה להבטיח להם סכום עתק שיבואו לעבוד ואח”כ לתת להם את שכרם שהבטיח בתחילה. [שו”ע חו”מ סימן שלג סעיפים ה-ו.

בהצלחה.

מקורות:

 

2 תגובות

 • מאת אליהו:

  איזה איסור יש להזיק כשפטור מהתורה?

 • מאת הרב נפתלי בן חיים:

  ראה קהילות יעקב תחילת מסכת ב”ק סימן מיחוד על זה איזה איסור יש להזיר, מלבד חיובי התשלומים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים