ניתוח להוצאת איברי הרביה באישה

רבני בית ההוראה
כ"ו שבט ה'תשע"ח

שאלה:

אשה שחלתה בסרטן שד והומלץ על ידי רופא אונקולוג לבצע כריתת כל איברי הרביה כמניעה להשנות המחלה וכתוצאה מהטיפולים שעשתה וממשיכה לקבל תרופות. מה לעשות? זה בגדר דל פיקוח נפש. יש לציין שיש ילדים לזוג.

תשובה:

שלום רב,

כאשר זה מוגדר כפיקוח נפש ודאי שמותר ואף חובה.

איסור סירוס באישה זה מחלוקת האם הוא מן התורה או מדרבנן. השו”ע (אבה”ע סי’ ה’ סעי’ יא) פסק שאיסור סירוס באישה, פטור אבל אסור. וידוע שדעת הגר”א שם כי איסור זה הוא מן התורה. וראה בשו”ת אגרות משה (אבה”ע ח”ג סי’ יב) שכתב שעל אף שיש הרבה פוסקים שסוברים שאיסור סירוס באשה הוא מדרבנן, מ”מ אין להקל נגד דעת הגר”א. ולכן לא רצה להקל גם במקום צער ואפילו באופן שזה נעשה ע”י גוי. אולם במקרה שאתה אומר שזה מדובר בפיקוח נפש ודאי חובה לעשות זאת שהרי אין דבר העומד לפני פיקוח נפש מלבד ג’ עבירות חמורות. ובפרט שלדעת רוב הפוסקים איסור סירוס באישה הוא כאמור מדרבנן.

רפואה שלמה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *