המתאבל עליו מתאבל עמו

רבני בית ההוראה
כ"ו שבט ה'תשע"ח

שאלה:

כבוד הרבנים שליט”א
שלום וברכה
האם הכלל כל המתאבל עליו מתאבל עמו – חל על נכדים, אחיינים? ומהו גדר האבלות שחלה עליהם, כגון השתתפות בסעודת מצוה (כגון, ברית מילה, שבע ברכות)?
בכבוד רב

תשובה:

שלום וברכה

הגדר מאוד פשוט, אם האבל הוא אחד מאותם קרובים שאם ימות חלילה יזדקק אותו פלוני להתאבל עליו, גם עכשיו משתתף אותו פלוני עמו באבלותו, אבל לא יזדקק לשבת עליו שבעה [למשל נכדו של האבל או אחיינו אינם יושבים שבעה על אותו אבל אם ימות] אין דין אבלות.

להלכה מקפידים על דין זה רק בדברים של שמחה, כמו השתתפות בשמחות אפילו של מצוה, ורחיצה, אך מותר לעסוק במלאכה כיבוס וגיהוץ, אך יש להמנע מוזיקה ובריכה. דין הוא מהלוויה עד שבת, ולא כל השבוע של השבעה.

מקורות:

ראה רמ”א סי’ שמה סעי’ ו. בטעם דין זה נקטו רבים מהפוסקים שהוא משום כבוד האבל ולא משום כבוד המת, ולכן כתב הערוך השולחן שם סעי’ יד שכיום שהמנהג למחול על כך בטל דין זה. אולם המנהג להקפיד על כך ולכל הפחות לענין דברים של שמחה כמו השתתפות במסיבות, ובפרט כשאתם גרים יחד באותה העיר. כמו כן מדברי הש”ך שם ס”ק ז מבואר, שדין זה אינו נוהג אלא משעת הקבורה ואילך, ואילו לפני הלויה הכל מותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *