השכבה וקדיש לגוי

רבני בית ההוראה
כ"ד שבט ה'תשע"ח

שאלה:

שלום

יש איזו משפחה שלצערנו האמא גויה והאבא יהודי, שנפטר להם לאחרונה בנם. קברו אותו בחלקה של גוים בבית העלמין אבל בגלל שהם ממש גדלו בשכנות עם יהודים הם בגלל המנהג גם יושבים שבעה ואפ’ רוצים לעשות לנפטר השכבה.
יש לי שתי שאלות בענין

א. האם יש תועלת בכלל לעשות השכבה או קדיש לגוי.
ב. האם מותר לעשות השכבה או קדיש לגוי.

תודה רבה לכם

תשובה:

שלום רב

שאלה דומה נשאל הרב ברוך שמואל גנוט, והשיב כך:

בתקופת השואה הנוראה שלחו ראשי ‘יודנראט’ שבגטו-קובנה את ידידי מר י. ביליס שיחי’ להציל יהודים יהודים ולהבריחם מתוך הגטו. הנער י. ביליס סחב על כתפיו, בתוך שק ירקות,ילד יהודי קטן והובילו אל מחוץ לגטו, לידיו של כומר קתולי, שהעבירם לידיים נאמנו. 22 ילדים רכים ניצלו כך בזכותם של מר ביליס שיחי’ ואותו כומר נוצרי, שחירף את נפשו למען הצלת הילדים מתחת ציפורני הקלגס הנאצי יש”ו. לפני מספר שנים נסע מר ביליס הי”ו לליטא ורצונו הכביר היה לומר קדיש לעילוי הכומר הנ”ל, במהלך טכס רשמי לזכרו של הכומר ובהשתתפות יהודים רבים ולהבדיל גם בני לא ברית. לפיכך שאלני האם אפשר לומר קדיש יתום לע”נ הכומר הלזה, ששם נפשו בכפו למען כ”ב מילדי ישראל היקרים. ושאלתי את פי מרן הגראי”ל שטינמן שליט”א, שהשיבני דבר ש”קדיש לגוי יעזרו לו כמו כוסות רוח למת… ואפשר לומר קדיש על גוי, אך הקדיש לא יעזור לו”. מו”ר מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א כתב לי בזאת בזה”ל: “לכאורה לא שמענו קדיש בגוי”. וכעי”ז כתב לי הגר”י זילברשטיין שליט”א. והגר”מ גרוס שליט”א אמר לי בזה שמעשה דומה בא לידו, כשגוי עשיר הוריש בצוואתו הון רב ליהודי, שבתנאי שהיהודי יאמר קדיש לעילוי נשמתו. ואמר ע”כ אחד מגדולי הפוסקים מרן שליט”א שאפשר לומר קדיש, אם כי יתכן מאד שהקדיש לא יסייע לנשמת הנכרי. אך גם אם לא יועיל – לא יזיק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *