טבילת מיחם חשמלי / להקנות לגוי שלא יתחייב טבילה

הרב ירוחם ארלנגר‎
כ"ב שבט ה'תשע"ח

שאלה:

מיחם חשמלי הזקוק לטבילה ויש סיכון שיתקלקל בגלל המים, האם מועיל להקנות אותו לגוי?

תשובה:

שלום וברכה

לא ראוי להשתמש בקולא זו, כיון שבפוסקים מבואר שהיא אינה מועילה אלא לזמן מוגבל, אבל אם הוא נוהג לגבי הכלי כבעלים גמור יש חיוב לטובלו. יתר על כך אמרו, שגם כלי של גוי ממש הממושכן ביד ישראל ובדעתו לגבות ממנו את חובו אם לא יפרענו בזמן מסויים, הוא חייב טבילה כבר מעכשיו. בדיעבד גמור סמכו על סברא זו לגבי כלים גדולים מאוד שלא ניתן לטובלם. ראה ט”ז יו”ד סי’ קכ ס”ק יח. על עיקר דין זה ראה הגהות רבי עקיבא איגר שם סעי’ א ודרכי תשובה שם אות קיב.

באופן כללי אם לא מדובר במכשיר דיגיטלי הוא לא אמור להתקלקל במים, ניתן להטבילו ולאחר מכן לחכות כמה ימים עד שיתייבש. דרך אחרת יש, לפרק בו חלק משמעותי בגוף חימום וכדומה ולחברו מחדש, כך שגמר עשיית הכלי תהיה על ידי יהודי, ובאופן זה הוא פטור מטבילה. וראה כאן בתשובה ובתגובות משא ומתן ארוך בענין זה.

בעבר העיר לי מישהו שלמיטב ידיעתו הגר”ע יוסף זצ”ל התיר להקנות לגוי, אינני יודע את המקור, אבל ברור לי שכאשר יש חשש שזה יתפרש כהערמה ולא כקנין גמור הכל מודים שזה כלום.

תגובה אחת

  • יהודה:

    בס”ד
    אודות השמועה מהרב עובדיה, ראה בהליכות עולם ח”ז עמוד רסה
    קומקום חשמלי שאם יתנוהו במים של המקווה להטבילו, יתקלקל, וכן כלי חשמל גדולים שאי אפשר להטבילם, יתנהו במתנה לגוי, ויחזור וישאלנו ממנו, כי השואל או השוכר כלים חדשים מן הגוי פטור מלהטבילם, כיון שלא קנאם להיות שלו. הרי שלא היקל אלא במקום קלקול.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *